Presse

Come Together tror på:

Alle mennesker har behov for meningsfulde relationer.

At være en ligeværdig del af en meningsfuld relation giver større selvfølelse.

En større selvfølelse giver mere viden om egne ressourcer og kompetencer.

Mere viden om egne ressourcer og kompetencer skaber større selvværd og øger selvstændighed.

Øget selvstændighed giver mod til at stå på egne ben.

Kontakt:

Tlf: John 30 51 58 98
mail@cometogether.dk

Organisation og generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling d. 28/5 2020

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 28/5 2020, hvor der stemmes om ændringer af vedtægterne. Med det formål at nedbringe de økonomiske byrder forbundet ved revistionspåtegning af regnskab og status, ønskes det at fjerne krav herom fra vedtægternes §6 stk. 2.

“§ 6 Regnskab og revision 

Stk. 1. Come Together Danmarks regnskab følger kalenderåret og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.  

Stk. 2. Come Together Danmark samarbejder med et godkendt og registreret revisionsfirma, som reviderer foreningens regnskaber. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 

Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Film

TV reportage om ensomme unge med interview med vores Lisbeth Gasbjerg (3:02 minutter inde)


Interview med vores stifter, John Michell

Mentorordning hjælper unge. TV2 Østjylland – 17. aug. 2014

Artikler

Interview med vores mentee Sepehr og hans mentor Søren Erik:

Læs artiklen her (Ugebladet Skanderborg)


Artikel om Lisbeth Gasbjerg, som har taget et år ud af kalderen for at arbejde for Come Together:

Læs artiklen her (Ugebladet Skanderborg)


Come Togethers nye bestyrelse omtales i Skanderborg lokalavis:

Læs artiklen her (Skanderborg Lokalavis)


Brian og Beshank brænder for bolden

Læs artiklen her (PDF)


Hvad skal vi lave sammen?

Læs artiklen her (PDF)


Mandag aften står den på Lektiehjælp / Frivillige skal hjælpe unge med at mestre deres liv

Læs artiklen her (PDF)


Mentorprojekt greb om sig med sneboldeffekt

Læs artiklen her (PDF)


En mentorordning til et 12-tal

Læs artiklen her (link)


Come Together får ny formand

Velkommen til Simon Christiansen vores nye formand