Nyheder

Organisatorisk

Ekstraordinær generalforsamling d. 16/05-2022
Hermed varsling af ekstraordinær generalforsamling i Come Together Danmark.
Datoen er mandag d. 16/05-2022 i tidsrummet 19-21.
Dagsordenen lyder som følgende:
 
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Indkomne forslag. 
  1.  Afvikling af Come Together Danmark som forening, med henblik på at overdrage aktiviteter og aktiver til Fonden for Social Ansvar.
 3. Eventuelt.

Venlig hilsen

Simon Christiansen 

Formand

 

Indkaldelse til generalforsamling d. 11/4 2022
Hermed varsling af ordinær generalforsamling i Come Together Danmark.
Datoen er mandag d. 11/4 2022 klokken 19-21.
Mødet foregår på teams – indkaldelse tilgår.
 1. Valg af dirigent og referent. 
 2. Bestyrelsens beretning. 
 3. Godkendelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af medlemskontingent i foreningen. 
 5. Godkendelse af næste års budget.
 6. Indkomne forslag. 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Eventuel valg af revisor, hvis påkrævet. 
 9. Eventuelt. 
 

Venlig hilsen

​​
Simon Christiansen
Formand

Vi søger i øjeblikket bemanding til flere funktioner

Heriblandt funktioner i vores sekretariat eller som mentor for en sårbar ung person

Se vores jobopslag på: Jobopslag på frivilligjob.dk


Ekstraordinær generalforsamling d. 28/5 2020

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 28/5 2020, hvor der stemmes om ændringer af vedtægterne. Med det formål at nedbringe de økonomiske byrder forbundet ved revistionspåtegning af regnskab og status, ønskes det at fjerne krav herom fra vedtægternes §6 stk. 2.

“§ 6 Regnskab og revision 

Stk. 1. Come Together Danmarks regnskab følger kalenderåret og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.  

Stk. 2. Come Together Danmark samarbejder med et godkendt og registreret revisionsfirma, som reviderer foreningens regnskaber. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 

Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.”


Come Togethers nye bestyrelse omtales i Skanderborg lokalavis:

Læs artiklen her (Skanderborg Lokalavis)


Simon Christiansen bliver ny formand

Medieomtale

TV reportage om ensomme unge med interview med vores Lisbeth Gasbjerg (3:02 minutter inde)


Interview med vores stifter, John Michell

Mentorordning hjælper unge. TV2 Østjylland – 17. aug. 2014


Interview med vores stifter, John Mitchell

Læs artiklen her (Midtjyllands avis)


Interview med vores mentee Sepehr og hans mentor Søren Erik:

Læs artiklen her (Ugebladet Skanderborg)


Artikel om Lisbeth Gasbjerg, som har taget et år ud af kalderen for at arbejde for Come Together:

Læs artiklen her (Ugebladet Skanderborg)


Brian og Beshank brænder for bolden

Læs artiklen her (PDF)


Hvad skal vi lave sammen?

Læs artiklen her (PDF)


Mandag aften står den på Lektiehjælp / Frivillige skal hjælpe unge med at mestre deres liv

Læs artiklen her (PDF)


Mentorprojekt greb om sig med sneboldeffekt

Læs artiklen her (PDF)


En mentorordning til et 12-tal

Læs artiklen her (link)