Come Together Danmark

Hvad er Come Together Danmark?

Come Together er en frivillig mentor ordning for udsatte unge. Mentor ordningen henvender sig til unge imellem 15 og 30 år, der mangler en ressource stærk voksen i deres netværk. 

De unge kan have problemer med ensomhed, psykiske lidelser eller have haft et misbrug. En fælles ting for alle de unge der er en del af Come together er, at de alle har brug for støtte til at komme et skridt videre i deres liv.

Mentorerne er voksne over 18 år der har tid og energi til at være sammen med den unge omkring nogle gode oplevelser.

Den unge og mentoren mødes et par gange om måneden, oftest omkring en fælles interesse. Det kan være aktiviteter som; tur i biografen, gåture, fisketure, dyrke en fælles hobby, eller bare hænge ud og snakke.

Mødet mellem den unge og mentoren i en sådan relation, har vist sig at være godt og givende for begge parter og ret ofte hører vi, at det udvikler sig til venskab.

Vi kommer gerne og fortæller om vores arbejde:

Har jeres virksomhed eller organisation lyst til at høre mere om, hvordan vi arbejder med sårbare unge i Come Together? Så kommer vi gerne og holder en times foredrag til jeres personalemøde.

Vi kommer ind på, hvad det typisk er de unge har af udfordringer og hvordan en mentor kan hjælpe – underbygget af de gode historier. (Pris kr. 1.500,-)

Come Together tror på:

Alle mennesker har behov for meningsfulde relationer.

At være en ligeværdig del af en meningsfuld relation giver større selvfølelse.

En større selvfølelse giver mere viden om egne ressourcer og kompetencer.

Mere viden om egne ressourcer og kompetencer skaber større selvværd og øger selvstændighed.

Øget selvstændighed giver mod til at stå på egne ben.

Kontakt:

Tlf: John 30 51 58 98

mail@cometogether.dk

 

Sekretariatet

 
 
Generalsekretær ved Come Together Danmark
Stifter af Come Together
Ansvarlig for indskrivninger og screening af frivillige og unge
 
John Sutherland Mitchell
Tlf: 30515898

 

Administrativ koordinator ved Come Together Danmark

 
Sandie Severinson

Come Together Danmarks Bestyrelse

På billedet herunder ses øverst fra venstre: Birte Laursen, Janne Hallum & Torben Engholm og nederst fra venstre: Simon Christiansen & Thomas Uhre Pedersen.

 

Birte Laursen, der i mange år har arbejdet med frivilligt arbejde i forbindelse med både sportslige foreninger samt fællesrådsarbejde i Aarhus Kommune. Birte arbejder til dagligt med procesoptimering og mødefacilitering. 

Janne Hallum, der i mange år har arbejdet med strategi, vækst og udvikling af virksomheder og mennesker, senest som direktør i uddannelsessektoren. Janne vil gerne være med til at videreudvikle organisationen og samtidig hjælpe med, at flere unge får et godt fundament på deres vej videre i livet.

Torben Engholm

Simon Christiansen, der er formand for bestyrelsen og som tidligere har hjulpet Børns Voksenvenner med bl.a. at lave en It-platform – et arbejde der nu videreføres i Come Together. Simon er projektleder i IBM og er erfaren inden for projektstyring og strategiudvikling. 

Thomas Uhre Pedersen, der ikke altid er gået den lige vej i livet, og som derfor har stor forståelse for Come Togethers formål. Thomas er uddannet diplomingeniør og landinspektør og har tidligere arbejdet som frivillig for Folkekirkens Nødhjælp.